"Be who you are,
not who the world wants you to be"

Privacy en voorwaarden

Privacyverklaring

Bij het verlenen van de diensten van Meant4Life verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij een privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring kunt u bekijken of downloaden door hier te klikken

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van Meant4Life. U dient zich ervan bewust te zijn dat Meant4Life niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan deze privacyverklaring te accepteren.

Meant4Life respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen van Meant4Life en op alle gesloten overeenkomsten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunt u bekijken of downloaden door hier te klikken. Wij wijzen de toepassing van eventueel door u gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden hierbij uitdrukkelijk van de hand.

Verklaring deelname eigen risico

Voor aanvang en deelname aan bepaalde activiteiten van Meant4Life is het verplicht om een Verklaring deelname eigen risico in te vullen en te ondertekenen. Deze verklaring kunt u bekijken of downloaden door hier te klikken.

Cadeaubon voorwaarden

Op alle uitgegeven cadeaubonnen zijn cadeaubon voorwaarden van toepassing. Deze cadeaubon voorwaarden kunt u bekijken of downloaden door hier te klikken.

Actievoorwaarden en spelregels

Op alle winacties die door Meant4Life worden uitgeschreven, zowel op de website als via andere communicatie kanalen waaronder social media, zijn actievoorwaarden en spelregels van toepassing. Deze actievoorwaarden en spelregels kunt u bekijken door hier te klikken.